Clipa


Carol Popp de Szathmari, Portretul oficial al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pictură în ulei, 1864-1865

Repere Academice

Alexandru Ioan Cuza: „Am fost fericit să realizez Unirea”

Ales domn al Moldovei la 5 ianuarie și al Țării Românești la 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza întruchipa în persoana sa Unirea celor două Principate, deschizând calea spre statul național român modern.
Domnitorul era pe deplin convins că acest act avea o semnificație istorică profundă, fapt subliniat în mesajul adresat Adunării Elective a Țării Românești [...]

Citeşte în continuare »

Editorial

Din nou despre jupuirea bronzului de pe statui

În urmă cu 15 ani începeam cel de-al doilea roman al Trilogiei Ciocoilor, Ultimul Bal la Șarpele roșu, cu această îngrijorătoare constatare:
Descreierarea pusese stăpânire pe București.
Nu s-a schimbat, în acest deceniu și jumătate de atunci, aproape nimic. Ba, dimpotrivă: descreierarea domină agresiv societatea românească, dominarea ei e și mai accentuată.
A reînceput și jupuirea bronzului de [...]

Citeşte în continuare »

„Învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre” (Matei XI, 29). Acestea sunt cuvintele Sfântei Scripturi care consemnează prin acrivia apostolului care fusese vameș, modelul pe care Hristos, Împăratul cerurilor și al pământului, Care S-a deșertat de slava Sa cea cerească și S-a făcut rob (Filipeni II,7), îl dă, așezând blândețea între virtuțile prioritare pe care trebuie să le dobândească creștinul (orice om care vrea să Îi devină ucenic). Blândețea este o stare interioară, care se răsfrânge în mod evident și asupra celorlalți (în afară), pentru că, așa cum precizează cuvântul cel dumnezeiesc: cel blând nu își aduce doar lui odihnă, ci și celor de lângă el. Psalmistul David accentuează faptul că cei blânzi, prin pacea pe care o aduc în jurul lor, moștenesc Împărăția lui Dumnezeu, ca dar al acesteia: „Iar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii” (Psalm XXXVI, 11), fapt întărit de Mântuitorul Hristos în Predica de pe Munte: „Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul” (Matei V, 5).

Citeşte în continuare

Mulțumim sponsorilor noștri: